Archive for the ‘Pashto SMS’ Category

DINGI MACHAR TA.

 

Dingiya lar sha Zardari ao Gilani wochicha, Ka dwe pa las na drzi bia warla Bachi wochicha. Pa mung nestmano bimarano ba de nom ona shi, Iltaf Husen sara Asfandiyar Wali wochicha. Chawodran raobasa da soro na Gujrat ta lar sha, Da chino ghlo sara zamonga Kiyani wochicha. Qazi Husen ao Munawar hm drna paate na shi, Da rishwatonu sar lakhkar Azam Hoti wochicha. Hagha dozmaar Rehman Malik pase Ewaan ta warsha, Duwa ba wakhle chrta sam ye pa Zargi wochicha. Ka pa Altaf. Azam Hoti bande d zra yakh na sho, Dengia bia fazle Rehman pa Kunati wochecha. Aftab Sherpao, Baber Awan Islamabad ke gora, Da PML tolo groupono ke Ganji wochicha. KHIYAL darta wohodal da nakhe dalagaan Dingiya, Daa gharma ghood pa spen saba sahar Wakhti wochicha. (Baqaya der zar rarawan de)

 
Search
Links: