Ghat Naseeb Ghawa

Cha Zra Ke Zayaedal Ghat Naseeb Ghwary,
Yaar Pa Meena Ke Mondal Ghat Naseeb Ghwary.

Ka Kartabona Hazaar Okre Khpal Ba Nakree,
Da Khukolo Khalqo Hplawal Ghat Naseeb
Ghwary

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.