PASHTO POEM.

Dalta qanoon ph dwa Paise kharsegi,

Dalta Eman dh neme Shpe kharsegi.

 

Ph rana wraz dalta Jebona wahi,

Ph spena khulh pradi Mallona wahi.

 

Cha dh Pukhto cha dh Islam ph nama,

Cha da ghareeb Ulus awan ph nama,

 

Dunya ph s’h naz-o-nakhro ohwara,

Cha ph fareb cha ph dhoko ohwara.

 

Ghairat haya Pukhtano kharsa krala,

Eman, Raza Lewano kharsa krala.

 

Kharsavi monga dh Aghyaro ph las,

Pukhtanh wajni dh Kufaaro ph las.

 

Yo so dalaro bande Qaam kharsavi,

Ledaran monga Sar-e-aam kharsavi.

 

Monga da cha cha nh Gila bh kawoo,

Monga dh sa sa Faisala bh kawoo.

 

Laral kam-asal Wakdaran sho dh Mulk,

Dh baghze baghze sam Plaran sho dh mulk.

 

Ph dwara lasaPakistanlooti,

Domra kam-aqal di khpal Zan looti.

 

Nama badnama dh Pukhto shwa zama,

Mhshari khatma dh Jargo shwa zama.

 

Zh os ph bal pase Nyatona taram,

Dh bal ph lamsa star Qamoona taram.

 

KHIYALA jal bal zarge seenh ke laro,

Che Nom badnama zamanh ke laro.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.