Archive for November, 2011

YA PA JWANDON YA JANAZAY LA.

 

Ya pa jwandon ya Janazy la rasha,

Ya pas la marga Adiry la rasha.

 

Za mazigar ba pa baam ohejama,

Kho ta zamong da kor Chany la rasha.

 

Yo so khabry me pa zra prate di,

Sta de qasam ve yo lamhy la rasha.

 

Pa maa raghale da zwanay bahar de,

Da sro gulono Tamashy la rasha.

 

Ka marwar ye no pukhla ba de kram,

Khair de bas yo waary Gilly la rasha.

 

Da ranagaano pa latoon mayena,

Da Hashnagar tory Tiyary la rasha.

 

Da pradi khaar pa banglo ma nazega,

Da khaworo kor khary Kosy la rasha.

 

Ay da doday pa laton wroka KHIYALA,

Janana bas da Akhtar Shpy la rasha.

ZA MOHABAT YAM.

Za Mohabat yam charsada ke osam,
Sta Zarorat yam charsada ke osam.

Za da nafrat sara hum mena kawom,
Poé pa Ulfat yam charsada ke osam.

Rasha da sro sara me toul ke wakhla,
Che sta Qismat yam charsada ke osam.

Za pa Pukhto hamesha sar warkawom,
Mar pa Izzat yam Charsadda ke osam.

Gula tal tasra pa khwa ke osam,
Sta da Mahlat yam charsada ke osam.

Za ba darzama mani kigama na,
Dasi Adat yam charsada ke osam.

Ma ke janana sa kamy nishta dy,
Laka Janat yam charsada ki osam.

Koma hobi khpla bayaan krama za,
Sifayat Sifayat yam Charsadda ke osam.

Za IMDAD KHIYAL yam mena mena ashna,
Hog la Sharbat yam Charsadda ke osam.

(Poet: Imdad Ullah Khiyal 0334-9136162)

 
Search
Links: